tirsdag 27. oktober 2015«Heil, venn» Fæstlighet ved Hirdens Horn denne helg

Af alt angelsaxisk böss-cultur vi har faaet drat inn i vort Land de siste aar, maa «Halloween» regnes blant det sletteste. Nu gaar Ung-Hirden til mod-angreb.

De kalder det Halloween. Uden hænsyn til fra hvilket kiønn og landsdel ungdommen kommer fra, blander grimsdøler, drammænsere, lofotværinger og andre sig fritt til «lystig lag.» Hæller enn aa fejre gode norske oktober-minder, sammenblandes det værste av pave-vennlighet, irsk overtro og moderne Kapitalisme.

Hirden har faaet nok, og den 30. oktober kl 20 invitedes derfor til en positiv, alternativ fejring, inspireret av vore venner i Østterrig, Schweiz og i den Norske kristenheds «Hei, venn»:

     Heil, venn! 30. okt anno domini 2015 kl 20
     Sted: Abildsø flerbrukssal, inngang B

(Aarets friske, tysk riesling og usukret svensk hyldeblomstsaft serveres ved andkomst.)

Paa programmet:

1. Stövel-inspektion (ved tante Roy, ogsaa denne gang, ja!)

2. Bespisning af blötkake og diverse terter og mild Kammomilde-tæ.

3. Munter allsang (vi sætter pris paa noget större iver enn ifjor!)

4. Tale ved Præben Mundthe: «Oktober treogførr – nye funn»

5. Runddans og kast av hæstesko. Vinderen faar den ferske bog «Hirdens aller muntreste vitser og munnhell, bind 23.»

6. Tak og farvæl og paa gjænsyn!


Paa vegne av fest-comiteen: VÆLKOMMEN!

Præben Mundthe